Naše usluge

Revizija

  • Revizija finansijskih izveštaja privrednih društava
  • Revizija finansijskih izveštaja javnih preduzeća
  • Revizija finansijskih izveštaja jedinica lokalne samouprave
  • Revizija korisnika javnih sredstava
  • Revizija projekata, kao i ostale usluge uveravanja i srodne usluge
  • Revizija specifičnih izveštavanja
  • Konsultantske usluge

Izrada studije o transfernim cenama

Transferne cene su u fokusu interesovanja poreskih vlasti kao neminovna posledica globalnog ekonomskog razvoja i nastajanja velikih multinacionalnih kompanija koje posluju u velikom broju država preko svojih zavisnih i povezanih društava.

Poresko savetovanje

Finansijsko savetovanje

Poslovno savetovanje