Revizija i poslovno savetovanje

Naše revizorske i konsultantske usluge zasnovane su na principu visokog kvaliteta usluga, uz poštovanje forme kao dokaza sprovedenih postupaka u radu i postignutih rezultata rada. Obavljamo delatnost više od 24 godine i verujemo da je to odraz stručnog i profesionalnog rada.

Privredno društvo za reviziju finansijskih izveštaja „DST-Revizija“ d.o.o. Beograd osnovano je 24. februara 2000. godine.

Društvo je član Komore ovlašćenih revizora.

Usluge društva podrazumevaju permanentan kontakt sa klijentima koji imaju u nama ozbiljnog partnera spremnog da im pruži profesionalnu podršku.

O nama

Usluge

Društvo za reviziju „DST-Revizija“ doo Beograd svojim klijentima pruža usluge najvišeg nivoa kvaliteta, zahvaljujući profesionalnom odnosu u kojem negujemo uzajamno poverenje i poslovnu etiku.

Revizija

U savremenom poslovanju prava i blagovremena informacija je najsnažnije oružje u osvajanju tržišta i uvećavanju profita. Iz tog razloga veliku važnost investitorima, kreditorima, poslovnim ljudima i drugim zainteresovanim stranama predstavljaju finansijski izveštaji njihovih kompanija, njihovih konkurenata i kompanija u koje žele da ulažu svoj novac.

Izrada studije o transfernim cenama

Transferne cene su u fokusu interesovanja poreskih vlasti kao neminovna posledica globalnog ekonomskog razvoja i nastajanja velikih multinacionalnih kompanija koje posluju u velikom broju država preko svojih zavisnih i povezanih društava.