Revizija

U savremenom poslovanju prava i blagovremena informacija je najsnažnije oružje u osvajanju tržišta i uvećavanju profita. Iz tog razloga veliku važnost investitorima, kreditorima, poslovnim ljudima i drugim zainteresovanim stranama predstavljaju finansijski izveštaji njihovih kompanija, njihovih konkurenata i kompanija u koje žele da ulažu svoj novac.

Pouzdanost finansijskih izveštaja takvih kompanija potvrđuje se izveštajem revizora, koji predstavlja neutralno i objektivno mišljenje da li su finansijski izveštaji istiniti i tačni. Nakon obavljene revizije, informacije sadržane u finansijskim izveštajima postaju pouzdanije.

Pružamo sledeće usluge revizije:

  • Revizija finansijskih izveštaja privrednih društava
  • Revizija finansijskih izveštaja javnih preduzeća
  • Revizija finansijskih izveštaja jedinica lokalne samouprave
  • Revizija korisnika javnih sredstava
  • Revizija projekata, kao i ostale usluge uveravanja i srodne usluge
  • Revizija specifičnih izveštavanja
  • Konsultantske usluge