Naš tim

Prof. dr Srbobran Stojiljković

Kvalifikacije:
Doktor ekonomskih nauka, licencirani ovlašćeni revizor
Pozicija:
Partner

Mr Dragan Stojiljković

Kvalifikacije:
Magistar nauka bankarskog i finansijskog menadžmenta, licencirani ovlašćeni revizor
Pozicija:
Partner

Tatjana Stojiljković, dipl. ek.

Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista, licencirani ovlašćeni revizor
Pozicija:
Partner

Valentina Stojiljković, mast. ek.

Kvalifikacije:
master ekonomista, licencirani ovlašćeni revizor
Pozicija:
Menadžer

Suzana Komazec, mast. ek.

Kvalifikacije:
master ekonomista, licencirani ovlašćeni revizor
Pozicija:
Menadžer

Bojana Marković, mast. ek.

Kvalifikacije:
master ekonomista, licencirani ovlašćeni revizor
Pozicija:
Menadžer

Zorica Jovanović, dipl. ek.

Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista
Pozicija:
Asistent

Milan Radić, dipl. ek.

Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista
Pozicija:
Asistent

Ana Mićić, dipl. ek.

Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista
Pozicija:
Asistent

Jelena Kotarac, dipl. ek.

Kvalifikacije:
diplomirani ekonomista
Pozicija:
Junior